4 důležité kroky k vnitřní změně, Anna

V roce 2018 povedu 3 víkendové workshopy pod názvem 4 důležité kroky k vnitřní změně, které se budou konat v Maitree (www.maitrea.cz).

Termíny workshopů jsou: 3. – 4. února 2018, 1. – 3. června 2018 a 17. – 18. listopadu 2018

 

Cílem každého sebezkušenostního workshopu v malé skupině účastníků je prozkoumat a osvojit si důležité kroky, které vedou ke kontaktu se svými esenciálními zdroji, k poznání svých zranění a k vnitřní změně.

…..

Vědomou či nevědomou hlubokou touhou každého z nás je být v kontaktu se svou podstatou, se svou duší a skrze ně s Jednotou.

Když jsme ve své přirozenosti, reagujeme na události, které se dějí teď, a nejsme zatíženi vzorci chování z minulosti. Náš život je smysluplný a bohatý.

Klid, zvídavost, sebedůvěra, empatie, nevinnost, jasnost, kontaktnost, bezpodmínečná láska, vnímavost, kreativita, spiritualita. To jsou kvality naší přirozenosti, našeho zdravého esenciálního Já.

V životě se nám však často nedaří být s těmito vlastními kvalitami v kontaktu. Máme k tomu své důvody.

Obvyklou příčinou oddělenosti od naší přirozené podstaty, a tím i příčinou našich problémů a nespokojenosti, je prožití traumatizujících situací v minulosti. Byly pro nás natolik bolestivé, že jsme je vytěsnili, a tak si na ně nepamatujeme. Jsou však stále přítomné v našem nevědomí jako naše vnitřní osoby a ovlivňují naše chování, vnímání, mozek, nervový systém i tělo.

K traumatizaci dochází, když jsme ve fyzickém nebo psychickém ohrožení a tuto situaci nemůžeme změnit. Pak také když nemáme naplněnou nějakou základní přirozenou potřebu. Může k ní dojít kdykoliv v životě, ale nejvíce jsme traumatizováni během porodu a v dětství. Přebíráme také traumata z rodové linie předků a náš současný život ovlivňují i nevyléčená traumata naší duše z minulých životů.

…..

Každý účastník workshopu, kromě seznámení se s nejdůležitějšími kroky vedoucími k vnitřní změně, prozkoumá, jaké má v současné době priority na nevědomé úrovni, které zásadně ovlivňují jeho život a rozhodování.

Budeme pracovat s prenatálními a porodními traumaty, vnitřními osobami, sny, vlivy z linie předků, událostmi na časové přímce apod.

Věřím, že na workshopu vytvoříme klidnou a empatickou atmosféru, aby se každý účastník cítil přijímaný a v bezpečí.  

Sobota: 10.00 – 19.00

Neděle: 9.30 – 18.00

Cena: 2.250 Kč (méně než 10 dnů před workshopem je cena 2.700 Kč).