Theta Healing®

Theta Healing® je terapeutická metoda, která byla channelovaná od ZDROJE VŠEHO CO JEST (Stvořitele, Boha, nejvyšší inteligence a bezpodmínečné lásky) americkou terapeutkou Viannou Stibal.

Prostřednictvím naladění se na mozkové vlny théta a rovinu energie Stvořitele máme možnost léčivě působit v rovině fyzické, mentální, psychické i duchovní. Terapeut je průvodcem, Stvořitel léčí.

Theta Healingem® pracujeme při léčení negativních emocí, negativních přesvědčení, fyzických nemocí, při zhmotňování přání, osobním rozvoji na vyšší úrovně vědomí a pod.

Náš život řídí nevědomá vnitřní přesvědčení, která jsme si vytvořili nejčastěji již v dětství, ale také přesvědčení od naších předků, naší duše z minulých životů i ta, která přebíráme z kolektivního nevědomí. Přesvědčení vznikla jako reakce na tehdejší události (zejména těžké), ale v nás se tak zakořenila, že nevědomě automaticky reagujeme na spoustu podnětu pořád stejně.

Pokud chceme vědomě a zdravě reagovat a dál se rozvíjet, potřebujeme tato přesvědčení založená na strachu a bolesti pochopit, jak nám původně sloužila a jak ovlivňují naše ego a nahradit je novými, založenými na lásce. Neméně důležité je, abychom „uviděli“, jak nás naše Vyšší Já s Duší vedly skrze zkušenosti, abychom si osvojili některé ctnosti, kvůli kterým jsme se obvykle sem inkarnovali, aby se duše vyvíjela.

V terapii se dostáváme spolu s klientem do stavu mozkových vln théta skrze vedenou meditaci.

certificate_nandraziova-anna2227067 certificate_nandraziova-anna2235445 certificate_nandraziova-anna2237272 certificate_nandraziova-anna2244194