individuální terapeutická sezení

Prohlubování kontaktu se svou přirozeností, se svými zdroji, zpracovávání traumat a negativních přesvědčení z minulosti, které jsou původem naší nespokojenosti a problémů, jako i vytváření realistického mínění o sobě je náplní mé práce s klienty v individuálních sezeních.

 .….

V úvodu jsem psala o důvodech, proč jsme často oddělení od své přirozené podstaty, od svého zdroje a co je příčinou naší nespokojenosti a problémů.

…..

Při individuálních terapeutických sezeních s klienty se mi nejvíce osvědčila práce s vnitřními osobami, která je založená na fenoménu, že lidská psyché má kromě esenciálního Já i několik vnitřních „subpersonalit“, vnitřních osob, které mají své vlastní zájmy, potřeby a specifické chování.

Je to hluboká práce na uvědomení si vnitřní i vnější skutečnosti a cestě k Sobě.

Jistě jste slyšeli pojmy jako vnitřní dítě, vnitřní muž a vnitřní žena. Jedná se o části naší osobnosti, které v sobě máme všichni. Takovýchto částí ovšem může být daleko více –  vnitřní matka, soudce, milenka, rebel, profesor, pečovatelka, kritik, ochránce, princezna, těšitel, zraněné dítě, rezignované dítě, rozmazlené dítě, analytik, perfekcionalista, klaun, popoháněč, tyran a další.

Tyto vnitřní osoby spolu mohou být v konfliktu, protože mají různé zájmy a potřeby, chovají se podle určitých vzorců, které se naučili v minulosti. Každá silná vnitřní osoba  obvykle potlačuje v našem systému jinou vnitřní osobu, která má opačný zájem, potlačuje ji hluboko do nevědomí, ale projektuje ji na své okolí. Tak odsuzujeme nebo obdivujeme na svém okolí to, co máme samy v sobě, ale nedovolíme se tomu projevit. Jak dlouho budeme potlačovat v sobě vlastní subpersonality, tak dlouho je budeme přitahovat ve vnějším světě. 

Pokud byste chtěli poznat svou vnitřní rodinu, budeme společně hledat cestu, jak si vyjasnit potřeby, obavy a motivace vnitřních osob, které vás nevědomě ovlivňují. Zároveň budeme prohlubovat kontakt s Vaším esenciálním jádrem a „osvobozovat“ vnitřní osoby, aby za Vás již nemusely rozhodovat a konat a abyste Vy mohli žít ve své přirozenosti a měli zdravou sebereflexi.

Budu vám empatickou oporou na cestě k větší vnitřní harmonii a pochopení sebe sama.

                                                                 …..

Metodou vnitřních osob můžeme pracovat na jakýchkoliv problémech vztahových, pracovních i finančních či postojích k sobě. Často ji používáme i při práci se sny. Není to však jediná metoda mé práce s klienty.

U všech sezeních s klienty se zaměřujeme především na vnímáním těla, pocitů, vhledů, symbolů, intuice, které nám pomáhají přenést nevědomé zkušenosti, vlivy do vědomí. Často nás to vede do regrese do prenatálu, porodu i minulých životů. Někdy při sezeních používám kvantový přístup podle Kinslowa či ACCESS BARS® , které přispívají k rozšíření vědomí.

Sezení obvykle trvají 2-3 hodiny. Cena za jednu hodinu je 600 Kč. 

V případě psychických poruch u klienta, tato sezení nenahrazují péči u psychiatra.

Dávám sezení (v případě nouze) i přes Skype, ale jen klientům, které dobře znám a kteří mají dobrý kontakt se svými zdroji.

Reference:

Na stránce o mne uvádím rozhovor a reference mé klientky Soni. Více referencí od klientů je na FB.

S laskavým dovolením mého učitele regresí do minulých životů Kirana cituji jeho zpětnou vazbu na sezení po Skypu, kde jsem mu byla průvodcem:

Milá Anno,

chtěl bych Ti vyjádřit hlubokou vděčnost za vedení včerejšího skvělého sezení.

Cítím bezpodmínečnou radost a moje práce jde bez námahy (alespoň tak jsem to cítil dnes).

Miloval bych pokračování toho pocitu!!

Způsob, jak jsi vedla sezení, je velmi jemný a nedirektivní. Také jsem cítil, že tvé energie jsou velmi uzemněné, čisté, autentické a soucitné, jako matka.

Děkuji Ti a Hluboká vděčnost.

S láskou

Kiran

Dear Anna

I would like to express my deep thanks for facilitating a wonderful session last night.

I am feeling unconditional joy and my practice has become effortless (atleast this is how I felt today).

I would love to continue this feeling !!

The way you facilitated the session is very smooth and non-directive. I also felt your energies are very grounded, pure, authentic and compassionate like a mother.

Thank You and Deep gratitude.

Love

Kiran

Klientka Ivana o mne a mé práci napsala:

„K Aničke chodím na pravidelné terapie, kde hlavne oceňujem jej citlivý prístup a pocit bezpečia, ktorý pri práci vytvára. So súcitom sa dokáže naladit na moju momentállnu vnútornu situáciu a na základe toho potom zvoliť postup, ktorý na terapii použije. Práca s ňou je pre mňa obohacujúca a posúva má bližšie k poznaniu seba samej.“