individuální terapeutická sezení

Prohlubování kontaktu s naší přirozeností, s vlastními zdroji i se Zdrojem, s vyššími úrovněmi vědomí, vytváření realistického mínění o sobě, o životě, i zpracování traumat a negativních přesvědčení z minulosti, které jsou původem nespokojenosti, problémů, je náplní mé práce s klienty v individuálních sezeních. Zjednodušeně mohu také říct, že pomáhám klientům „najít“ Sebe a pokud není nutné, nevracíme se k traumatům z minulosti.

 .….

V úvodu jsem psala o důvodech, proč jsme často oddělení od své přirozené podstaty, od svého zdroje i Zdroje a co je příčinou naší nespokojenosti a problémů.

…..

Pokud některé ego-stavy (vnitřní osoby, vnitřní aspekty, které mají negativní přesvědčení) klienta nepouštějí k vlastní zdravé přirozenosti,  pak s nimi pracujeme a zvědomujeme je. 

Tyto vnitřní osoby spolu mohou být v konfliktu, protože mají různé zájmy, přesvědčení a potřeby, chovají se podle určitých vzorců, které se naučili v minulosti a zahlcují nás nepříjemnými pocity, které mají původ v minulosti. Prožíváme pak v mnoha oblastech vnitřní rozpor, neumíme se rozhodnout. Každá silná vnitřní osoba  obvykle potlačuje v našem systému jinou vnitřní osobu, která má opačný zájem, potlačuje ji hluboko do nevědomí, ale projektuje ji na své okolí. Tak odsuzujeme nebo obdivujeme na svém okolí to, co máme samy v sobě, ale nedovolíme se tomu projevit. Jak dlouho budeme potlačovat v sobě vlastní subpersonality, jak si jich nebudeme vědomí, tak dlouho je budeme přitahovat ve vnějším světě. 

S klienty, kteří jsou v souladu nebo otevření kontaktu se Stvořitelem, pracuji přístupem Theta healing ® www.thetahealing.com 

Je to hluboká práce na uvědomení si vnitřní i vnější skutečnosti a cestě k Sobě.

Intuitivně kombinuji ve své práci i jiné přístupy. Ve skutečnosti, po vyslovení zadání přání klienta pro dané sezení to plyne „samo“, důvěřuji  vyššímu vědomí, které nás vede.

Pracujeme s vnímáním těla, pocitů, vnitřních obrazů, symbolů, energií, vhledů, intuice a vyšších úrovní vědomí. Přizpůsobují se každému klientovi podle toho, které vnímání je pro něho přirozenější a kam ho to pouští.

Vytváření bezpečného a empatického prostředí pro klienty je pro mne důležité. 

                                                                 …..

Jednotlivá sezení obvykle trvají 2-3 hodiny. Cena za jednu hodinu je 800 Kč. 

Někdy je potřeba víc sezení spojených s jedním tématem.

V případě psychických poruch u klienta, tato sezení nenahrazují péči u psychiatra.

Reference:

Na stránce o mne uvádím rozhovor a reference mé klientky Soni. Více referencí od klientů je na FB.

S laskavým dovolením mého učitele regresí do minulých životů Kirana cituji jeho zpětnou vazbu na sezení po Skypu, kde jsem mu byla průvodcem:

Milá Anno,

chtěl bych Ti vyjádřit hlubokou vděčnost za vedení včerejšího skvělého sezení.

Cítím bezpodmínečnou radost a moje práce jde bez námahy (alespoň tak jsem to cítil dnes).

Miloval bych pokračování toho pocitu!!

Způsob, jak jsi vedla sezení, je velmi jemný a nedirektivní. Také jsem cítil, že tvé energie jsou velmi uzemněné, čisté, autentické a soucitné, jako matka.

Děkuji Ti a Hluboká vděčnost.

S láskou

Kiran

Dear Anna

I would like to express my deep thanks for facilitating a wonderful session last night.

I am feeling unconditional joy and my practice has become effortless (atleast this is how I felt today).

I would love to continue this feeling !!

The way you facilitated the session is very smooth and non-directive. I also felt your energies are very grounded, pure, authentic and compassionate like a mother.

Thank You and Deep gratitude.

Love

Kiran

Klientka Ivana o mne a mé práci napsala:

„K Aničke chodím na pravidelné terapie, kde hlavne oceňujem jej citlivý prístup a pocit bezpečia, ktorý pri práci vytvára. So súcitom sa dokáže naladit na moju momentállnu vnútornu situáciu a na základe toho potom zvoliť postup, ktorý na terapii použije. Práca s ňou je pre mňa obohacujúca a posúva má bližšie k poznaniu seba samej.“