individuální terapeutická sezení

Prohlubování kontaktu se svou přirozeností, zpracovávání traumat a negativních přesvědčení z minulosti, které jsou zdrojem naší nespokojenosti, jako i vytváření realistického mínění o sobě je náplní mé práce s klienty v individuálních sezeních.

 .….

V úvodu jsem psala o důvodech, proč jsme často oddělení od své přirozené podstaty, od svého zdroje a co je příčinou naší nespokojenosti a problémů.

…..

Při individuálních terapeutických sezeních s klienty se mi nejvíce osvědčila práce s vnitřními osobami, která je založená na fenoménu, že lidská psyché má kromě esenciálního Já i několik vnitřních „subpersonalit“, vnitřních osob, které mají své vlastní zájmy, potřeby a specifické chování.

Je to hluboká práce na uvědomení si vnitřní i vnější skutečnosti a cestě k Sobě.

Jistě jste slyšeli pojmy jako vnitřní dítě, vnitřní muž a vnitřní žena. Jedná se o části naší osobnosti, které v sobě máme všichni. Takovýchto částí ovšem může být daleko více –  vnitřní matka, soudce, milenka, rebel, pečovatelka, kritik, ochránce, princezna, těšitel, zraněné dítě, analytik, perfekcionalista, klaun, popoháněč a další. Tyto vnitřní části spolu mohou být v konfliktu, protože mají různé zájmy a potřeby, chovají se podle určitých vzorců, které se naučili v minulosti.

Pokud byste chtěli poznat svou vnitřní rodinu, budeme společně hledat cestu, jak si vyjasnit potřeby, obavy a motivace vnitřních osob, které vás nevědomě ovlivňují. Zároveň budeme prohlubovat kontakt s Vaším esenciálním jádrem a „osvobozovat“ vnitřní osoby, aby za Vás již nemusely rozhodovat a konat a abyste Vy mohli žít ve své přirozenosti a měli zdravou sebereflexi.

Budu vám empatickou a pozornou oporou na cestě k větší vnitřní harmonii a pochopení sebe sama.

                                                                 …..

Metodou vnitřních osob můžeme pracovat na jakýchkoliv problémech vztahových, pracovních i finančních či postojích k sobě. Často ji používáme i při práci se sny.

Při práci s vnitřními osobami intuitivně kombinuji přístupy NLP, práci na časové přímce, regrese do prenatálu, porodu i minulých životů.

Sezení obvykle trvají 2-3 hodiny. Cena za jednu hodinu je 600 Kč.

 

Reference:

Na stránce o mne uvádím rozhovor a reference mé klientky Soni.

Klientka Ivana o mne a mé práci napsala:

„K Aničke chodím na pravidelné terapie, kde hlavne oceňujem jej citlivý prístup a pocit bezpečia, ktorý pri práci vytvára. So súcitom sa dokáže naladit na moju momentállnu vnútornu situáciu a na základe toho potom zvoliť postup, ktorý na terapii použije. Práca s ňou je pre mňa obohacujúca a posúva má bližšie k poznaniu seba samej.“