podstata transformace, Kiran – 3denní workshop

Workshop se již konal, těšíme se na workshopy s Kiranem 22.-24. února 2019.

 

Podstata transformace – 3 denní workshop

Kiran Anumalasetty, Indie

 

4.-6. května 2018

 • Čas: Pá: 10-19, So: 9:30-19, ne: 9:30-18:00 hod
 • Místo: MAITREA a.s, Týnská ulička 6, Praha 1
 • Cena: 4500 Kč

http://www.maitrea.cz/akce/podstata-transformace-3denni-sebezkusenostni-workshop

 

Máme potenciál vytvořit si novou budoucnost, kde jsou naše nemoci vyléčené, hojnost přichází bez námahy, vztahy jsou hezké a již nejsme pod vlivem strachů a fobií.

Poslední výzkumy v kvantové fyzice, neurovědě a epigenetice na tyto možnosti poukazují. Hmota podle kvantové fyziky má částicovou a vlnovou přirozenost. Když jsme se svou vlnovou podstatou, vstupujeme do kvantového pole všech možností. Jednoduchým uvolněním v tomto poli se stáváme jednou z milujících inteligencí, která prostupuje celé univerzum. Stáváme se částí této lásky a naše mysl se stává její myslí. Zažíváme změnu v našem stavu bytí. Z tohoto nového stavu bytí si můžeme vybrat nové možnosti zdraví, bohatství, milujícího vztahu nebo novou práci. Vracíme se k celistvosti a cítíme menší separaci od nové budoucnosti, kterou chceme pro sebe vytvořit.

Bezpodmínečná láska, radostné nadšení, nesmírná důvěra, vděčnost a velká (božská) blaženost, které cítíme v tomto novém stavu bytí, se stávají novými cestami energie. Když se tyto zvýšené emoce kombinují s jasným záměrem, přitáhneme budoucí událost k nám.

Když zažíváme tyto povznášející emoce, naše tělo začíná produkovat nové chemické látky, aby obnovilo homeostázu. Náš mozek se doslova mění a stává se více koherentní a celistvý. Transformace probíhá na různých úrovních, nejdříve na energetické úrovni, potom na jiných úrovních bytí, na úrovni emocí a myšlenek, potom v buněčných procesech a neurálních systémech v mozku. Toto formuje základ pro zakoušení a přitažení Nové Budoucnosti do našeho života.

Housenka se transformuje na motýla v procesu proměn. Housenka se zakuklí, aby se odstřihla od známého prostředí, a tak mohla vstoupit do neznáma. Měli bychom si dovolit sedět v meditaci, nechat odejít známou minulost a spočinout v neznámu. Nepohodlí a nejistota, když necháme odejít minulost, nemusí být špatné. Pomáhají nám překročit řeku neznáma, abychom se dostali k Novému Já.

Workshop poskytne bezpečné a přátelské prostředí, abychom zpomalili mysl (alfa a delta stavy), vstoupili do dveří neznáma jako Nikdo, Nikdo v Bezčase, abychom se stali čistým vědomím.

Struktura workshopu:

 • Věda Změny – vysvětlení použití jednoduchých principů neurovědy a kvantové fyziky, jak můžeme vytvořit Novou Skutečnost pro sebe.
 • Poskytnutí praktických nástrojů pro pochopení našeho Starého Já a určení si Nové Budoucnosti.
 • Budhistická meditace na „Otevřený prostor“ abychom měli přístup k vlnové podstatě hmoty.
 • Vedená meditace k probuzení Srdečného centra, které je mostem polarit.
 • Koherence Srdce a Mysle – proces k přemostěni Srdce a Mysle a vytvoření vnitřní harmonie.
 • Silná vedená meditace pro vystoupeni ze známé tři-dimenzionální reality a vstoupení do „dveří Neznáma“.
 • Spočinutí v Neznámu – vedený proces, abychom se dostali za čas a prostor a stali se čistým vědomím.
 • Prožití Lásky, Radosti, Blaženosti, nesmírné Důvěry, Vděčnosti a Odevzdání – krok za krokem.
 • Propojení Povznešených emocí s Jasným Záměrem, abychom doslova přitáhli budoucí událost do svého života.
 • Udržující Transformace – praktická moudrost a učení se novým návykům: umění ukázat Vděčnost, Hlubokou Odevzdanost, požádání univerza o malé náznaky, abychom si potvrdili, že co děláme vnitřně, skutečně pracuje vně.
 • Návrh práce se sebou a vedené meditace na 40 dnů po workshopu pro efektivní výsledky.

Workshop pomůže jeho účastníkům, aby se dostali do kontaktu s vnitřní přirozeností a možnou změnou. Transformace je možná a my všichni ji můžeme udělat, Tady a Teď.

Workshop bude veden v angličtině s překladem do češtiny.

KIRAN ANUMALASETTY http://www.kirananumalasetty.com, je certifikovaný terapeut pro regresi do minulých životů. Je také facilitátorem pro práci s Vnitřním dítětem a spirituálním průvodcem na Life Research Academy v Hyderabadu a Quantum Life Univerzity v Indii http://www.liferesearchacademy.com/plr-facilitators-at-lra

Své vhledy, soucitné srdce a lásku vnímá jako své dary, které může sdílet se světem skrze své workshopy, tréninky a individuální sezení. Píše články pro Edge Magazin for Holistic Living, http://www.edgemagazine.net/author/kiran-anumalasetty

Je členem indického výboru mezinárodní Asociace pro výzkum regrese a reinkarnace (ARRR) http://arrrglobal.org/indian-advisory-board

Je nadšený výzkumem minulých životů a reinkarnací, speciálně terapeutickými a léčivými přínosy terapie regresí do minulých životů. Své výzkumné práce prezentoval na několika konferencích ARRR (2012, 2013, 2014, 2016, 2017) a na konferenci Mezinárodní asociace pro studium snů (2016), http://www.asdreams.org/2016

 

REFERENCE:

Rozhovor s Kiranem v Magazínu Maitrea na téma Minulý život? Vaše brána do budoucnosti si můžete přečíst na http://magazin.maitrea.cz/minuly-zivot-vase-brana-do-budoucnosti/

Velké díky Kiranovi za jeho citlivost při práci. Je to úžasný človíček, ač vzrůstem malý, tak srdcem obrovský. Cítila jsem jeho lásku. Vytvořili jste hezký pracovní pár. S úctou, Renata 

Bol to velmi intenzívny a silný seminár! Velmi vyživil moju dušu! Vďaka Vám všetkým!
S láskou Nidhi

Na Kirana myslím s velkou vnitřní láskou. Bylo to pro mne velmi důležité a krásné setkání. Budu se moc těšit na jakékoliv zprávy o plánech s Kiranem do budoucna. Někdo takový, jako je on, nám tu, myslím, moc chybí. Ještě jednou díky. Šárka

Ještě jednou děkuji za uspořádání pro mne velmi cenného semináře a workshopu věnujícímu se regresi s Kiranem.  Jsem také ráda, že Maitrea poskytla svůj krásný láskou prodchnutý prostor pro setkání s touto otevřenou bytostí. Hluboce jsem se zde dotkla svého poslání díky zvětšení brány vnímání a rozkryla tím určité významné souvislosti. Jana

Chcem veľmi pekne poďakovať za nádherné chvíle s Kiranom. Procesy, ktorými sme všetci prešli boli silné, a myslím si, že ešte pretrvávajú. Péťa

„Kiran je jeden z nejvíce pokorných a soucitných učitelů, jaké jsem kdy potkala. V relativně mladém věku má tak hlubokou moudrost a pokoru, což je ve světě zřídkakdy vidět. Být studentkou tak úžasné osoby je požehnáním. Jeho učení je lehce pochopitelné pro lidi z různých věkových skupin. Každé slovo, které řekne, pochází z hloubky bytí. Taková hloubka se přímo dotýká srdce každého, kdo naslouchá. Každý může vnímat, že to není osoba, ale je to Duše, která mluví.
Děkuji každému, kdo mi pomohl potkat se s tímto mistrem.“
 Harika Suri

„Znám Kirana od roku 2012. Jeho přítomnost a energie se dotýká každého velmi hluboce. Pokaždé, když ho potkám, jsem v kontaktu s velmi milující přítomností v něm a přináší mi to velkou radost. Pracuje v našem týmu jako trenér spirituálních koučů od roku 2012. Jeho způsob učení je rozdílný od jiných trenérů. Vždycky mluví ze svého nejvyššího stupně empatie, proto hodně lidí miluje mu naslouchat a také se s ním rádi kontaktují a mluví s ním. Jako vedoucí projektu pro Trénink spirituálních koučů jsem obdržel nekonečné množství zpětných vazeb od stovek Kiranových žáků na jeho učení, které je hodně inspirovalo. Cítím se hrdý, že mohu říct, že je jeden z nejlepších trenérů spirituálních koučů v našem týmu Quantum Life University. Jeho laskavá přítomnost přináší světlo do mnohých lidských srdcí. Kiran je vyrovnaná osoba, která inspiruje všechny v našem týmu, aby žili harmonický život. Profesí je senior softwarový inženýr, ale aby inspiroval lidi ke spiritualitě, učí také v Tréninku pro zlepšení života a je terapeutem regresí do minulých životů na Life Research Academy. Jeho klienti po regresích procházejí posunem a velkou změnou v životě. Podle mě má v sobě Kiran ztělesnění Kristova soucitu. Mám štěstí, že ho potkávám v tomto životě a cítím se šťastný, že s ním pracuji.

Děkuji.
Namaste,“  
Lokanath Reddy,