práce s prenatálními a porodními otisky

Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život. Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy, nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma. Práce s porodem nabízí spirituální transformaci.“  To je citace Julliana Gustavsona, mého učitele pro práci s porodními a prenatálními traumaty, pro časopis Maitrea.

Při práci zaměřené na porodní a prenatální otisky citlivě provázím klienta traumatizujícími situacemi z jeho prenatálního a porodního období, aby se osvobodil od znovuprožívání podobných situací v životě a měl nové možnosti chování.

Otevřenost, důvěra, respekt a empatie jsou kvality, které jsou přítomné u tohoto hlubokého terapeutického procesu.

Někdy pracujeme s porodními a prenatálním traumaty i při jiných individuálních sezeních, která máme za účelem řešení nějakého problému klienta a kde některá vnitřní osoba „nese“ porodní trauma. Pracujeme s tím i v konstelacích.

Těhotným ženám se často aktivují traumata z vlastního prenatálního období, a také poporodní deprese žen obvykle  souvisí s jejich vlastním porodem i obdobím po porodu. Proto doporučuji budoucím maminkám si terapeuticky zpracovat vlastní začátek života ještě před těhotenstvím. Velmi opatrně je s tím možné pracovat i v průběhu těhotenství a po porodu.

Sezení obvykle trvají 2 hodiny. Cena za jednu hodinu je 600 Kč.

…..

Koncem září 2017 jsem se účastnila Mezinárodní transpersonální konference pod záštitou profesora Stanislava Grofa v Praze. Pán prof. Grof i několik přednášejících se na konferenci věnovali důležitosti zpracování vlastních porodních traumat pro svou vlastní i kolektivní transformaci.