práce se sny

Pamatujete si své sny? Pracujete s nimi? Sny pro nás mohou být velmi přínosné, když nasloucháme našemu nevědomí a pracujeme se sny.

Velkou důležitost jim připisovaly již starověké národy. Dnes se práci se sny věnují různé psychoterapeutické, psychiatrické, šamanské i lékařské směry. Sny k nám totiž mluví velice aktuálně, pravdivě i naléhavě, jen si musíme dát čas a práci porozumět jejich symbolické řeči obrazů a metafor.

Sen, který není vyložen, je jako nepřečtený dopis“ (Zohar I).

Sny jsou pro nás „dopisy“ z úrovně našeho vlastního nebo kolektivního nevědomí. Sen je hluboký a jedinečný zdroj poznávání sebe sama, někdy i náznak možností „jak dál“. Sny nám ukazují, co je důležité pro naši duši, pro naši hlubokou podstatu. Sny léčí. Nenahraditelné jsou zejména opakující se sny a tzv. sny velké, jejichž symbolika pramení z úrovně tzv. kolektivního nevědomí.

Pokud se rozhodnete využit mého průvodcování Vašimi sny, ráda Vás povedu tak, abyste tyto „dopisy“ Vašeho nevědomí mohli přečíst. Zapisujte si každý sen detailně bez mentální cenzury a včetně pocitů. Ke každému snu si udělejte poznámky, co prožíváte v poslední době v bdělém stavu.

S klienty, kteří chtějí porozumět svým snům, pracuji intuitivně technikami přímého rozhovoru s „aktéry“ snu – vnitřními či vnějšími osobami, konstelačními vhledy i aktivní imaginací.

Sezení obvykle trvají 1-2 hodiny. Cena za jednu hodinu je 800 Kč. 

…..             

Práce se sny mne velmi zajímá a studuji ji již několik let. Velkou zkušeností pro mne je i členství v Mezinárodní asociaci pro studium snů (International Association for the Study of Dreams). 

Při práci se sny se ztotožňuje s přístupem, který byl popsán Jeremy Taylorem v Magazinu IASD 4/18:

  • Všechny sny přicházejí, aby posloužily zdraví a celistvosti snícího. Nejsou „špatné sny“, jenom sny, které někdy převezmou dramatickou negativní formu, aby přitáhly naší pozornost.
  • Jenom snící může s určitostí říct, jaké významy může jeho sen mít. To obvykle přichází ve formě bez slov „aha“. Toto „aha“ je funkci paměti a je jediným důvěryhodným měřítkem práce se sny.
  • Žádný sen nemá jen jediný význam. Všechny sny a snové obrazy mají několik významu a vrstev dosahu.
  • Žádný sen nepřichází, aby snícímu řekl, co již ví. Všechny sny zvou k novému pochopení a vhledu.
  • Práce se sny je hluboká psycho-spirituální disciplína, kde pracujeme s respektem, citem, v kontaktu se smyslovým vnímáním, intuicí a bez posuzování.