regrese do minulých životů, Kiran – workshop

Kiran Anumalasetty, Indie

Regrese do minulých životů a věda o duši –  sebezkušenostní workshop

Workshop navazuje na úvodní seminář, který se koná dne 8.12.2017. 

Cílem workshopu je, aby se každý účastník dostal do hloubky svého bytí a dotknul se své duše. Za použití regrese do minulých životů účastníci prozkoumají některé ze svých minulých životů, aby získali větší obraz toho, kým jsou. Prožíváním své pravé přirozenosti můžeme žít v souladu se svým životním záměrem.

 • Datum: 9.12.2017-10.12.2017
 • Čas: so: 9:30-19.00, ne: 9:30-18:30 hod.
 • Místo: MAITREA a.s, Týnská ulička 6, Praha 1
 • http://www.maitrea.cz/kiran-anumalasetty 
 • Cena včetně pátečního semináře: 4 500 Kč při platbě do 27.11.2017, později 5.130 Kč
 • Kontakt:Anna Nandrážiová, 602386900, nandrazi@gmail.com

 Jsme bytosti s nekonečným potenciálem a naše podstata je v základu božská. My všichni jsme také multidimenzionální bytosti a neustále vytváříme realitu, ve které žijeme. Tento workshop je úvodem do vědy o vědění, kým jsme a jak vytváříme realitu. Prožitím bezpodmínečné lásky, nekonečného potenciálu a svobody, jako naší pravé přirozenosti, se můžeme rozloučit se sebe limitujícími vzorci a vytvořit novou realitu, která je více v souladu s naším životním záměrem.

Cíl workshopu:

 • Nápomoci obrovskému léčení skrze rozšíření našeho vědomí za fyzické tělo, za emocionální a mentální rovinu do nehmotných dimenzí
 • Zpřístupnit relevantní minulé životy, léčit jejich traumata a získat větší obraz o cestě Duše
 • Pochopit model a plán Duše pro současný život
 • Uvědomit si náš potenciál pro lásku, klid a harmonii v našich životech a zároveň jej manifestovat
 • Věda zákona karmy a reinkarnace
 • Jemnohmotná těla a karmické otisky
 • Principy terapie regresí do minulých životů
 • Zpřístupnění pamětí minulých životů a léčení karmických otisků
 • Umožnění minulosti, aby odešla
 • Zasetí semen lásky, radosti a klidu
 • Vnitřní prožití božské duchovní bytosti
 • Dovolení si transformace
 • Vědomé vytváření nové reality

Postup:
Tento workshop bude primárně sebezkušenostní. V závěru druhého dne budou účastníci schopni prožívat principy vědy o Duši a regrese do minulých životů a zvnitřnit podstatu tohoto učení v osobní transformaci, a tak zažít radost a štěstí tady a teď.

Následující je „proudem“ workshopu, který zanese účastníky do objevovaní Duše:

 • Prožití vlastního srdečného centra a spojení se s ostatními účastníky workshopu. Oddělení je iluze, my všichni jsme vysoce propojené bytosti.
 • Pochopení vědy o tvoření z lásky a tvoření vědomém.
 • Proces vedoucí k identifikování jádra problémů v životě. Často se opakující vzorce strachů, fobií, zrady, osamělosti, žalu, selhání atd. mají kořeny v tomto jádře problémů.
 • Proces regrese do paměti dělohy.
 • Proces regrese do paměti minulých životů.
 • Proces znovuprožití a nechání hlubokých emocí a traumat vědomě odejít.
 • Proces získání jasnějšího obrazu. Pochopení, jak se držíme minulosti a jenom ji opakujeme.
 • Proces paměti Duše a porozumění modelu života.
 • Zakotvení zkušenosti Duše: nekonečné lásky, jednoty, radosti, klidu, posvátna.
 • Transformace: vidění světa novými vhledy. Vytvoření vln změny, které budou transformovat náš pohled na svět na takový, který je harmonický a plný radosti a štěstí.
 • Pochopení síly mít dobrý úmysl s ostatními, nesobeckost a soucitné srdce.

Workshop bude tlumočen do českého jazyka.

REFERENCE:

Bol to velmi intenzívny a silný seminár! Velmi vyživil moju dušu! Vďaka Vám všetkým!
S láskou Nidhi

Na Kirana myslím s velkou vnitřní láskou. Bylo to pro mne velmi důležité a krásné setkání. Budu se moc těšit na jakékoliv zprávy o plánech s Kiranem do budoucna. Někdo takový, jako je on, nám tu, myslím, moc chybí. Ještě jednou díky. Šárka

Ještě jednou děkuji za uspořádání pro mne velmi cenného semináře a workshopu věnujícímu se regresi s Kiranem.  Jsem také ráda, že Maitrea poskytla svůj krásný láskou prodchnutý prostor pro setkání s touto otevřenou bytostí. Hluboce jsem se zde dotkla svého poslání díky zvětšení brány vnímání a rozkryla tím určité významné souvislosti. Jana

Chcem veľmi pekne poďakovať za nádherné chvíle s Kiranom. Procesy, ktorými sme všetci prešli boli silné, a myslím si, že ešte pretrvávajú. Péťa

„Kiran je jeden z nejvíce pokorných a soucitných učitelů, jaké jsem kdy potkala. V relativně mladém věku má tak hlubokou moudrost a pokoru, což je ve světě zřídkakdy vidět. Být studentkou tak úžasné osoby je požehnáním. Jeho učení je lehce pochopitelné pro lidi z různých věkových skupin. Každé slovo, které řekne, pochází z hloubky bytí. Taková hloubka se přímo dotýká srdce každého, kdo naslouchá. Každý může vnímat, že to není osoba, ale je to Duše, která mluví.
Děkuji každému, kdo mi pomohl potkat se s tímto mistrem.“
 Harika Suri

„Znám Kirana od roku 2012. Jeho přítomnost a energie se dotýká každého velmi hluboce. Pokaždé, když ho potkám, jsem v kontaktu s velmi milující přítomností v něm a přináší mi to velkou radost. Pracuje v našem týmu jako trenér spirituálních koučů od roku 2012. Jeho způsob učení je rozdílný od jiných trenérů. Vždycky mluví ze svého nejvyššího stupně empatie, proto hodně lidí miluje mu naslouchat a také se s ním rádi kontaktují a mluví s ním. Jako vedoucí projektu pro Trénink spirituálních koučů jsem obdržel nekonečné množství zpětných vazeb od stovek Kiranových žáků na jeho učení, které je hodně inspirovalo. Cítím se hrdý, že mohu říct, že je jeden z nejlepších trenérů spirituálních koučů v našem týmu Quantum Life University. Jeho laskavá přítomnost přináší světlo do mnohých lidských srdcí. Kiran je vyrovnaná osoba, která inspiruje všechny v našem týmu, aby žili harmonický život. Profesí je senior softwarový inženýr, ale aby inspiroval lidi ke spiritualitě, učí také v Tréninku pro zlepšení života a je terapeutem regresí do minulých životů na Life Research Academy. Jeho klienti po regresích procházejí posunem a velkou změnou v životě. Podle mě má v sobě Kiran ztělesnění Kristova soucitu. Mám štěstí, že ho potkávám v tomto životě a cítím se šťastný, že s ním pracuji.

Děkuji.
Namaste,“  
Lokanath Reddy,