regrese do minulých životů

Z mé vlastní zkušenosti a zkušenosti z práce s klienty vím, že témata, která jsou pro nás v tomto životě výzvou, mají obvykle kořeny již v některém z našich minulých životů, chtějí naši pozornost a vyléčení.

V terapeutických sezeních se někdy cíleně, někdy to vyplyne z tématu klienta a hloubky, kam ho to pouští, dostáváme do minulých životů klienta nebo do symboliky a událostí, které nejsou ze současnosti. Klient je v hlubokém uvolnění (není to hypnóza) a sám prozkoumává i následně zpracovává a integruje tyto prožitky, aby ho již neovlivňovaly nevědomě. Já jsem mu průvodcem a podporou.

Mne samotné trvalo docela dlouho, než jsem se začala aktivně zajímat o regrese, přestože jsem se již dvakrát před několika léty dostala spontánně a neplánovaně sama do plného prožitku sebe v minulosti. Proto chápu klienty, kteří mají nevyjasněný postoj k minulým životům. Mohu se s nimi podělit o vlastní zkušenost a cestu k nim. Pro naše vlastní poznání či „léčení“ není tak důležité, jestli věříme nebo nevěříme na minulé životy, důležitější je to, že vše, co je v našem nevědomí, nás ovlivňuje.  Tj. i prožitky, kde zažíváme sebe mimo současnou realitu v regresích, ve snech, ale někdy i spontánně kdekoliv, jsou vizuální, pocitovou, tělesnou i verbální mluvou našeho nevědomí a vždycky nějak souvisí s naší současnou situací.

Jedno regresní sezení trvá 2-3 hodiny. Cena za 1 hodinu je 800 Kč. 

Poznámka: neupřednostňuji regresní sezení, pokud nás nevědomí klienta v souvislosti s tématem sezení k tomu nevede samo. 

Mým učitelem regresí do minulých životů je Kiran Anumalasetty z Indie www.kirananumalasetty.com

Pro přiblížení téma a práce s minulými životy uvádím zde dva články mého učitele Kirana:

Léčivá síla regresí do minulých životů

Svět, ve kterém žijeme, je nádherným místem. Avšak v tomto světě existuje také nesmírná bolest a utrpení. Na kolektivní úrovni máme problémy, jako jsou konflikty mezi národy, změna klimatu, těžba přírodního bohatství a ničení pralesů. Je strašně moc lidí, kteří na osobní úrovni hledají úlevu z fyzických nemocí, mentálních nemocí, depresí, problémů ve vztazích, finanční nejistoty, neschopnosti najít smysl a vyšší cíl v životě. Kolektivní tragédie tohoto světa jsou odrazem osobních tragédií a vnitřních konfliktů. Když se hlouběji podíváme na naše životy a přineseme změnu zevnitř, uděláme krok směrem k uskutečnění ráje na zemi.

Kým jsme dnes, je sumou všech našich minulostí. Naše paměť je skladištěm všech vzpomínek. My si tyto podvědomé vzpomínky v průběhu denních aktivit neuvědomujeme. Avšak ony určují, jaký způsob reakcí máme v našem každodenním životě. Ti z nás, kteří v sobě uchovávají hodně odmítnutí z dětství, budou zažívat pocit odmítnutí ve všech vztazích. Ti, kteří uchovávají spoustu viny z minulých životů, budou zažívat sebe destrukční vzorce ve svém chování.

Svým způsobem většina reakcí na současné situace je nevědomým znovuprožitím minulosti. To je opravdová příčina problémů, kterým čelíme v tomto životě. Štěstí nebo radost nemůžeme najít, když se držíme minulých zkušeností.

Skutečné štěstí pochází z tohoto momentu. Když necháme odejít vliv minulosti, jsme volní, abychom zažili štěstí tady a teď. Například člověk, který má iracionální strach z uzavřených prostor nebo klaustrofobii, možná nese strach z minulého života, kde umřel v zavřené komoře. Podobně člověk, která má problémy s mluvením, možná nese trauma z minulého života, kde byl odsouzený na smrt za to, že říkal pravdu. Člověk mající opakující se vzorec neúspěchu v partnerství kvůli nedostatku důvěry možná nese zbytek vzpomínky z minulého života, kde byla zrazen.

Když se problém opakuje jako vzorec v tomto životě, potřebujeme prozkoumat hlubší kořeny ve vzpomínkách z minulých životů. Rozpomenutím se na kořenovou příčinu vzpomínky z minulého života a znovu prožitím emocí si dáme šanci, aby se nevyléčené emoce vyléčili. Hluboce pohřbené nevědomé vzpomínky jsou z mysli vyneseny na povrch. Cokoliv vyneseného do vědomé mysli je léčeno. Když jasně vidíme, jak minulost vytváří přítomnost, jsme schopní ukončit tento vliv minulosti. Nevědomé znovuprožívaní minulých vzorců nebo emocí se ukončí a my si můžeme vědomě vybrat, co chceme prožívat.

Vztahy jsou často zrcadly, které nám ukazují naše stíny nebo temné stránky. Když obejmeme naše temné stránky vědomě a s pochopením, pohneme se z tmy do světla. Vztahy procházejí velkým posunem, když se spodní temné emoce transformují.

Skutečné tajemství reainkarnace je, že poskytuje možnosti pro učení a růst. Duše se vyvíjí skrze zkušenosti. Použitím regresní terapie můžeme proniknout do minulosti, poučit se z ní, nechat ji odejít a udělat posun v současném životě.

Každý problém v životě představuje příležitost obejmout nevyléčenou minulost a poučit se z ní. Minulost je moudrým učitelem. Nepotřebujeme být obětí minulosti, opakovat bolest a utrpení v našem životě. Každý z nás má vlastní potenciál pro uzdravení svého života a objevení štěstí, radosti a klidu. Naše minulé životy nejsou ve vzdálené dimenzi nebo v minulosti před tisíci lety. Jsou rovnou tady v tomto momentě, vytvářejí naši současnost a vědomě tvarují naši budoucnost. Odvažme se obejmout minulost vědomě, odkryjme potenciál pro léčení a posun ve svém životě.

Naše minulé životy nejsou vzdálené, jsou tady a vytvářejí naši současnost.

Vzpomínky z minulých životů jsou uloženy v buněčné paměti našeho těla.

Kolektivní minulost lidstva je plná útlaku, násilí, zabíjení a dominancí mocných nad slabšími. Trauma kolem paměti na toto násilí v minulosti je v kolektivním nevědomí pořád naživu. Na individuální úrovni si neseme tyto pocity, emoce a přesvědčení v paměti minulých životů. Naše fyzické tělo je jednou z několika vrstev těl, které vlastníme. Fyzické tělo je velké a je možné se ho dotknout a cítit ho. Ostatní těla jsou jemnohmotná a nemůžeme je vidět nebo dotýkat se jich. Éterické nebo energetické tělo a mentální nebo astrální tělo uchovává vše z minulých vzpomínek. Po smrti pokračujeme v naší cestě skrze jemnohmotná těla do nehmotných dimenzí. Reinkarnujeme se a znovu nabýváme nové fyzické tělo, podobně jako svlékáme staré oblečení a oblékáme nové nebo vyprané. Do tohoto života jsme přišli se všemi dojmy z našich minulých životů v našich jemnohmotných tělech. Jemnohmotná těla tady neexistuji v izolaci od fyzického těla. Jsou vysoce propletena s fyzickým tělem jako voda prosakuje mycí houbou do ní namočenou a dělá ji těžkou. Naše vzpomínky z minulých životů jsou vsáknuté do buněk našeho těla ve fyzických orgánech a ovlivňují je. To je také nazýváno buněčnou pamětí. Fungování buňky je určováno chemickou aktivitou, která závisí na emocionálních nábojích v buněčné paměti uchovávaných z minulosti. Duše se drží pamětí z minulých životů z nevědomosti. Když člověk umírá, ona nebo on prochází traumatem oddělování od fyzického těla. Bez toho, aniž by si člověk byl procesu umírání vědom a viděl se odděleně od těla, které zanechal, pokračuje v identifikování se se vzpomínkami, speciálně s těmi traumatickými, ze života, který právě skončil.

Samskaras neboli karmické jednotky z minulých životů určují náš charakter, inklinace, vášně, přesvědčení a pochybnosti. Naše hlavní přesvědčení v tomto životě jsou založená na minulých samskaras. Příklady hlavních přesvědčení jsou: nemám žádnou hodnotu, jsem nemilovaný, nezasloužím si to, svět není bezpečný, nemohu důvěřovat, nepatřím sem, jsem oběť. Hlavní přesvědčení pochází ze samskaras minulého života a stává se řídícím pravidlem nebo osobním zákonem pro tento život. Celý náš život je postavený na tomto řídícím pravidle. Například s pocitem „nemám hodnotu“ trpíme nízkou sebeúctou a nikdy k sobě nepřitáhneme hojnost nebo lásku. Osoba s pocitem „já sem nepatřím“ bude žít na této zemi jako cizinec a nebude schopna si pozemský život užívat, bude mít deprese a odcizovat se od ostatních. Osoba s pocitem „já jsem oběť“ přitahuje do svých vztahů zneužívající lidi. Osoba s pocitem „nejsem dost milovaná“ nebude schopna přijmout lásku od jiných a trpí neznámou bolestí a smutkem v srdci, které vedou k majetkovému zneužívání a závislostem.

Obejmutím minulosti minulost léčíme. Když objevíme minulost, musíme s ní jednoduše zacházet tak, jako když matka drží své právě narozené dítě, s úctou, zájmem a láskou. Potom rozpustíme minulé samskaras, karmické náboje spojené s minulými paměťmi. Následující principy nám pomůžou podívat se hluboko do minulosti a transformovat naše životy v současnosti:

  1. Obejmutí neznámého: Odvážným vstoupením na neznáme území podvědomí můžeme proniknout do hlubších emocí a karmických zbytků. Rozšířením našeho vědomí a použitím jednoduché meditační praxe budeme schopni otevřít podvědomí a zabývat se tím, co je v nás hluboko ukryto a jaký máme ze sebe pocit.
  2. Držení našich temných stránek bez posuzování: Strach, zlost, žal, nenávist, vina, stud a všechny ponuré emoce jsou reálné a potřebují být uznané a přijímané takové, jaké jsou. Když posuzujeme naše temné stránky, dáváme jim nálepky jako špatné nebo ošklivé, a špatnému nebo ošklivému se bráníme. Když opustíme posuzování, můžeme obejmout cokoliv, co je v nás. Temné stránky nám pomáhají posunout se ke světlu.
  3. Minulost je moudrý učitel: Duše se vyvíjí skrze lekce, ze kterých se poučila. Země je školou, kde se učíme z různých lekcí na různých stupních vývoje duše. A minulost je moudrým učitelem, který nám připomíná lekce lásky, odpuštění, sebehodnoty a vděčnosti.
  4. Prožití Věčné Duše: Proniknutím do klíčových emocí a přesvědčení zakořeněných v karmických zbytcích z minulosti budeme schopni dotknout se pravé esence našeho bytí. Je to stav Jednoty, požitek Zdroje, z kterého všechno pochází. Duše může být prožita skrze některou z jejích kvalit: Pravda, Existence a Blaženost. Odhaluje nám, co je pravda, a odhání faleš. Je to primární síla nebo životní síla, která vytváří všechno. To je zdroj nekonečné radosti a štěstí.
  5. Uvědomění si naší pravé přirozenosti: Prožitek Duše odkrývá naši pravou přirozenost, která je naší jedinečnou esencí nebo vůní nebo jedinečným darem světu. Naše pravá přirozenost je něco, co existuje pořád. Když uspořádáme náš život ve shodě s naší pravou přirozeností můžeme být opravdově šťastní.
  6. Žití v moudrosti – pohyb ke světlu: Pochopení, kdo jsme a jaká je naše esence, by nám mělo pomoct vést šťastný život. Pomáhá nám transformovat život na takový, který je založený na lásce, vděčnosti a odpuštění. Moudrost z duše nám pomáhá uvědomit si neměnné skutečnosti o soucitu a lásce v našich vztazích, v naší práci, v našich denních aktivitách. Toto je opravdové spirituální probuzení. Je to vstup ke světlu a léčení.

Cesta k poznání, kdo jsme, začíná ponořením se do hlubší mysli, potom obejmutím temných stránek, dotykem duše a nakonec žitím moudrosti duše na této fyzické rovině, tady a teď. To je cesta duše. Poznáním minulosti a necháním ji odejít člověk může opravdu urychlit proces učení se na této cestě.