Regrese do minulých životů a věda o Duši

Kiran Anumalasetty, Indie

Seminář 29.4.2017 a workshopy 30.4. – 1.5.2017

Kiran

Seminář: sobota 29.4.2017 od 10.00 do 19.00 v Maitree, Týnská ulička 6, Praha 1

http://www.maitrea.cz/kiran-anumalasetty

Těžkosti v tomto životě, jako jsou fyzické a mentální choroby, vztahové a finanční problémy, strachy, úzkosti a fobie, mají často své kořeny v minulosti. Kým jsme dnes (jací jsme), je výsledkem všech našich minulostí. Abychom vyléčili naše současné problémy, musíme vystopovat jejich kořeny v minulosti. Naše současné chování je často nevědomým opakováním naší minulosti. Málokdy žijeme vědomě. Když si nejsme vědomi svých myšlenek, emocí a jednání, máme tendenci opakovat staré vzorce nedůvěry, padání do oběti, pocity nepřijetí a nelásky, strachu, viny, ohrožení…

Regrese do minulých životů je zásadní nástroj, který nám pomáhá pochopit kořeny příčin našich současných životních problémů. Regrese do minulých životů nám nabízí možnosti, abychom se úplně osvobodili od minulosti. Zve nás k tomu, abychom minulost obejmuli, poučili se z ní a nechali ji jít, abychom vědomě žili v současnosti a vytvářeli si jasnou budoucnost. Tento jednodenní seminář je postupným návodem, jak se dostat ke vzpomínkám v relevantních minulých životech a uvidět, jak hluboko pohřbené emoce z paměti minulých životů ovlivňují náš současný život. Když pravdivě vidíme spojení mezi současností a minulostí, můžeme nechat minulost odejít. Začínáme žít z aspektu uvnitř nás, který není omezený narozením a smrtí, který je za hranicí času, který můžeme nazvat Zdrojem nebo Duchem nebo Duší nebo Bohem. Když se dotkneme Zdroje uvnitř nás, staneme se soucitní, hluboce odpouštějící, milující, posílení, léčení a plní vděčnosti za život. Staneme se milenci života a každý moment si budeme užívat naplno.

Na semináři prodiskutujeme následující témata:

  1. Zákon karmy a vědu o reinkarnaci
  2. Smysl života na Zemi – ptačí pohled z Duše
  3. Zpřístupnění paměti relevantního minulého života
  4. Opuštění limitujících emocí a přesvědčení z paměti minulých životů
  5. Obejmutí minulosti a vidění minulosti jako moudrého učitele
  6. Dotýkání se vlastností Duše – sázení semen moudrosti, radosti a štěstí
  7. Přinesení vědomé změny do současného života

Součásti semináře bude i vedená meditace a regrese do paměti Duše. Na seminář navazuje sebezkušenostní dvoudenní workshop.

Workshopy: neděle 30.4.2017 od 9.30 do 18.30 a pondělí 1.5.2017 od 9.30 do 17.30 v Maitree

Jsme bytosti s nekonečným potenciálem a naše podstata je v základu božská. My všichni jsme také multidimenzionální bytosti a neustále vytváříme realitu, ve které žijeme. Prožitím bezpodmínečné lásky, nekonečného potenciálu a svobody jako naší pravé přirozenosti se můžeme rozloučit se sebelimitujícími vzorci a vytvořit novou realitu, která je více v souladu s naším životním záměrem.

Tento workshop navazuje na sobotní seminář a je úvodem do vědy o vědění „kdo jsme a jak vytváříme naši vlastní realitu“.

Cil workshopu:

 

Klíčové principy:

Postup:

Tento workshop bude primárně sebezkušenostní. Teorii bude věnován sobotní seminář a teorie bude také vsunuta mezi praktické části workshopu jednoduchým, elegantním a silným způsobem za použití klíčových principů, metafor, příběhů a tvoření představ. V závěru druhého dne budou účastníci schopni prožívat principy vědy o Duši a regrese do minulých životů a zvnitřnit podstatu tohoto učení v osobní transformaci, a tak zažít radost a štěstí tady a teď.

Následující je „proudem“ workshopu, který zanese účastníky do objevovaní Duše:

O lektorovi:

Kiran Anumalassety (www.kirananumalasetty.com) je certifikovaný terapeut pro regresi do minulých životů. Je také facilitátorem pro práci s Vnitřním dítětem a spirituálním průvodcem. Své vhledy, moudrost a soucitné srdce sdílí skrze své workshopy, tréninky a individuální sezení.. Píše články pro Edge Magazin for Holistic Living, http://www.edgemagazine.net/author/kiran-anumalasetty/. Je členem indického výboru mezinárodní Asociace pro výzkum regrese a reinkarnace (ARRR) http://arrrglobal.org/indian-advisory-board Je nadšený výzkumem minulých životů a reinkarnací, speciálně terapeutickými a léčivými přínosy terapie regresí do minulých životů. Své výzkumné práce prezentoval na několika konferencích ARRR (2012, 2013, 2014, 2016) a na konferenci Mezinárodní asociace pro studium snů (2016), www.asdreams.org/2016. Kromě spirituální praxe se Kiran věnuje také softwarovému inženýrství a své rodině. Má ženu a dvě děti.

Reference:

Kiran je jeden z nejvíce pokorných a soucitných učitelů, jaké jsem kdy potkala. V relativně mladém věku má hlubokou moudrost a pokoru, což je ve světě zřídkakdy vidět. Být studentkou tak úžasné osoby je požehnáním. Jeho učení je lehce pochopitelné pro lidi z různých věkových skupin. Každé slovo, které řekne, pochází z hloubky bytí. Taková hloubka se přímo dotýká srdce každého, kdo naslouchá. Každý může vnímat, že to není osoba, ale je to Duše, která mluví. Děkuji každému, kdo mi pomohl potkat se s tímto mistrem. Harika Suri

Znám Kirana od roku 2012. Jeho přítomnost a energie se dotýká každého velmi hluboce. Pokaždé, když ho potkám, jsem v kontaktu s velmi milující přítomností v něm a přináší mi to velkou radost. Pracuje v našem týmu jako trenér spirituálních koučů od roku 2012. Jeho způsob učení je rozdílný od jiných trenérů. Vždycky mluví ze svého nejvyššího stupně empatie, proto hodně lidí miluje mu naslouchat a také se s ním rádi kontaktují a mluví s ním. Jako vedoucí projektu pro Trénink spirituálních koučů jsem obdržel nekonečné množství zpětných vazeb od stovek Kiranových žáků na jeho učení, které je hodně inspirovalo. Cítím se hrdý, že mohu říct, že je jeden z nejlepších trenéru spirituálních koučů v našem týmu Quantum Life University. Jeho laskavá přítomnost přináší světlo do mnohých lidských srdcí. Kiran je vyrovnaná osoba, která inspiruje všechny v našem týmu, aby žili harmonický život. Profesí je senior softwarový inženýr, ale aby inspiroval lidi ke spiritualitě, učí také v Tréninku pro zlepšení života a je terapeutem regresí do minulých životů na Life Research Academy. Jeho klienti po regresích procházejí posunem a velkou změnou v životě. Podle mě má Kiran v sobě ztělesnění Kristova soucitu. Mám štěstí, že ho potkávám v tomto životě a cítím se šťastný, že s ním pracuji. Děkuji. Namaste,
Lokanath Reddy
Public Speaker, Writer, Meditation and Yoga Teacher,
Project Leader for Soul Coach Training Program at Quantum Life University,
Past Life Regression and Inner child facilitator at Life Research Academy,

Cena za jednodenní seminář je 1.980 Kč při platbě do 10.4.2017 (později 2.430 Kč).

Cena za všechny 3 dny (seminář + workshopy) je 4.500 Kč při platbě do 10.4.2017 (později 5.130 Kč).

Pokud máte zájem účastnit se semináře nebo semináře i workshopů, prosím,  kontaktujte mne.

⇑ na začátek ⇑