SEMINÁŘE

Regrese do minulých životů a věda o Duši

Kiran Anumalasetty, Indie

Seminář 8.12.2017 a workshopy 9.12. – 10.12.2017 v Praze, v Maitree, Týnská ulička 6, Praha 1

http://www.maitrea.cz/kiran-anumalasetty

KIRAN ANUMALASETTY http://www.kirananumalasetty.com, je certifikovaný terapeut pro regresi do minulých životů. Je také facilitátorem pro práci s Vnitřním dítětem a spirituálním průvodcem na Life Research Academy v Hyderabadu, Indii. Své vhledy, soucitné srdce a lásku vnímá jako své dary, které může sdílet se světem skrze své workshopy, tréninky a individuální sezení. Píše články pro Edge Magazin for Holistic Living, http://www.edgemagazine.net/author/kiran-anumalasetty . Je členem indického výboru mezinárodní Asociace pro výzkum regrese a reinkarnace (ARRR) http://arrrglobal.org/indian-advisory-board. Je nadšený výzkumem minulých životů a reinkarnací, speciálně terapeutickými a léčivými přínosy terapie regresí do minulých životů. Své výzkumné práce prezentoval na několika konferencích ARRR (2012, 2013, 2014, 2016, 2017) a na konferenci Mezinárodní asociace pro studium snů (2016), http://www.asdreams.org/2016

Regrese do minulých životů a věda o duši – úvodní seminář

Seznamte se s vědou o duši i moudrým a pokorným Kiranem. Regrese do minulých životů je zásadní nástroj, který nám pomáhá pochopit kořeny příčin našich současných životních problémů, nabízí možnosti, abychom se osvobodili od minulosti, spojili se se Zdrojem a vědomě žili v současnosti.

 1. Datum: 8.12.2017
 2. Čas: 10 – 19 hod.
 3. Místo: MAITREA a.s, Týnská ulička 6, Praha 1,
 4. Cena: 1.980 Kč při platbě do 17.11.2017, později 2.430 Kč
 5. Kontakt: Anna Nandrážiová, 602386900, anna.nandrazi@gmail.com

Těžkosti v tomto životě, jako jsou fyzické a mentální choroby, vztahové a finanční problémy, strachy, úzkosti a fobie, mají často své kořeny v minulosti. Kým jsme dnes je výsledkem všech našich minulostí. Abychom vyléčili naše současné problémy, musíme vystopovat jejich kořeny v minulosti. Naše současné chování je často nevědomým opakováním naší minulosti. Když si nejsme vědomi svých myšlenek, emocí a jednání, máme tendenci opakovat staré vzorce nedůvěry, padání do oběti, pocity nepřijetí a nelásky, strachu, viny, ohrožení…

Regrese do minulých životů nás zve k tomu, abychom poznali naši minulost, poučili se z ní, obejmu li ji a nechali ji jít, abychom vědomě žili v současnosti a vytvářeli si jasnou budoucnost. Tento jednodenní seminář je postupným návodem, jak se dostat ke vzpomínkám v relevantních minulých životech a uvidět, jak hluboko pohřbené emoce z paměti minulých životů ovlivňují náš současný život.

Když pravdivě vidíme spojení mezi současností a minulostí, můžeme nechat minulost odejít. Začínáme žít z aspektu uvnitř nás, který není omezený narozením a smrtí, který je za hranicí času, který můžeme nazvat Zdrojem nebo Duchem nebo Duší nebo Bohem. Když se dotkneme Zdroje uvnitř nás, staneme se soucitní, hluboce odpouštějící, milující, posílení, léčení a plní vděčnosti za život. Staneme se milenci života a každý moment si budeme užívat naplno.

Na semináři prodiskutujeme následující témata:

 • Zákon karmy a vědu o reinkarnaci
 • Fáze vývoje Duše
 • Zpřístupnění paměti relevantního minulého života
 • Opuštění limitujících emocí a přesvědčení z paměti minulých životů
 • Obejmutí minulosti a vidění minulosti jako moudrého učitele
 • Dotýkání se vlastností Duše – sázení semen moudrosti, radosti a štěstí
 • Přinesení vědomé změny do současného života

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

Na seminář navazuje sebezkušenostní dvoudenní workshop.

Regrese do minulých životů a věda o duši – sebezkušenostní workshop

Cílem workshopu je, aby se každý účastník dostal do hloubky svého bytí a dotknut se své duše. Za použití regrese do minulých životů účastníci prozkoumají některé ze svých minulých životů, aby získali větší obraz toho, kým jsou. Prožíváním své pravé přirozenosti můžeme žít v souladu se svým životním záměrem.

 • Datum:12.2017-10.12.2017
 • Čas:so: 9:30-19.00, ne: 9:30-18:30 hod.
 • Místo:MAITREA a.s, Týnská ulička 6, Praha 1
 • Cena včetně pátečního semináře: 4 500 Kč při platbě do 17.11.2017, později 5.130 Kč
 • Kontakt:Anna Nandrážiová, 602386900, nandrazi@gmail.com

 

Jsme bytosti s nekonečným potenciálem a naše podstata je v základu božská. My všichni jsme také multidimenzionální bytosti a neustále vytváříme realitu, ve které žijeme. Tento workshop je úvodem do vědy o vědění, kým jsme a jak vytváříme realitu. Prožitím bezpodmínečné lásky, nekonečného potenciálu a svobody, jako naší pravé přirozenosti, se můžeme rozloučit se sebe limitujícími vzorci a vytvořit novou realitu, která je více v souladu s naším životním záměrem.

Cíl workshopu:

 • Nápomoci obrovskému léčení skrze rozšíření našeho vědomí za fyzické tělo, za emocionální a mentální rovinu do nehmotných dimenzí
 • Zpřístupnit relevantní minulé životy, léčit jejich traumata a získat větší obraz o cestě Duše
 • Pochopit model a plán Duše pro současný život
 • Uvědomit si náš potenciál pro lásku, klid a harmonii v našich životech a zároveň jej manifestovat
 • Věda zákona karmy a reinkarnace
 • Jemno hmotná těla a karmické otisky
 • Principy terapie regresí do minulých životů
 • Zpřístupnění pamětí minulých životů a léčení karmických otisků
 • Umožnění minulosti, aby odešla
 • Zasetí semen lásky, radosti a klidu
 • Vnitřní prožití božské duchovní bytosti
 • Dovolení si transformace
 • Vědomé vytváření nové reality

Postup:
Tento workshop bude primárně sebezkušenostní. V závěru druhého dne budou účastníci schopni prožívat principy vědy o Duši a regrese do minulých životů a zvnitřnit podstatu tohoto učení v osobní transformaci, a tak zažít radost a štěstí tady a teď.

Následující je „proudem“ workshopu, který zanese účastníky do objevovaní Duše:

 • Prožití vlastního srdečného centra a spojení se s ostatními účastníky workshopu. Oddělení je iluze, my všichni jsme vysoce propojené bytosti.
 • Pochopení vědy o tvoření z lásky a tvoření vědomém.
 • Proces vedoucí k identifikování jádra problémů v životě. Často se opakující vzorce strachů, fobií, zrady, osamělosti, žalu, selhání atd. mají kořeny v tomto jádře problémů.
 • Proces regrese do paměti dělohy.
 • Proces regrese do paměti minulých životů.
 • Proces znovuprožití a nechání hlubokých emocí a traumat vědomě odejít.
 • Proces získání jasnějšího obrazu. Pochopení, jak se držíme minulosti a jenom ji opakujeme.
 • Proces paměti Duše a porozumění modelu života.
 • Zakotvení zkušenosti Duše: nekonečné lásky, jednoty, radosti, klidu, posvátná.
 • Transformace: vidění světa novými vhledy. Vytvoření vln změny, které budou transformovat náš pohled na svět na takový, který je harmonický a plný radosti a štěstí.
 • Pochopení síly mít dobrý úmysl s ostatními, nesobeckost a soucitné srdce.

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.

REFERENCE:

Bol to velmi intenzívny a silný seminár! Velmi vyživil moji dušu! Vďaka Vám všetkým!
S láskou Nidhi

Na Kirana myslím s velkou vnitřní láskou. Bylo to pro mne velmi důležité a krásné setkání. Budu se moc těšit na jakékoliv zprávy o plánech s Kiranem do budoucna. Někdo takový, jako je on, nám tu, myslím, moc chybí. Ještě jednou díky. Šárka

Ještě jednou děkuji za uspořádání pro mne velmi cenného semináře a workshopu věnujícímu se regresi s Kiranem.  Jsem také ráda, že Maitrea poskytla svůj krásný láskou prodchnutý prostor pro setkání s touto otevřenou bytostí. Hluboce jsem se zde dotkla svého poslání díky zvětšení brány vnímání a rozkryla tím určité významné souvislosti. Jana

Chcem veľmi pekne poďakovať za nádherné chvíle s Kiranom. Procesy, ktorými sme všetci prešli boli silné, a myslím si, že ešte pretrvávajú. Péťa

„Kiran je jeden z nejvíce pokorných a soucitných učitelů, jaké jsem kdy potkala. V relativně mladém věku má tak hlubokou moudrost a pokoru, což je ve světě zřídkakdy vidět. Být studentkou tak úžasné osoby je požehnáním. Jeho učení je lehce pochopitelné pro lidi z různých věkových skupin. Každé slovo, které řekne, pochází z hloubky bytí. Taková hloubka se přímo dotýká srdce každého, kdo naslouchá. Každý může vnímat, že to není osoba, ale je to Duše, která mluví.
Děkuji každému, kdo mi pomohl potkat se s tímto mistrem.“
 Harika Suri

„Znám Kirana od roku 2012. Jeho přítomnost a energie se dotýká každého velmi hluboce. Pokaždé, když ho potkám, jsem v kontaktu s velmi milující přítomností v něm a přináší mi to velkou radost. Pracuje v našem týmu jako trenér spirituálních koučů od roku 2012. Jeho způsob učení je rozdílný od jiných trenérů. Vždycky mluví ze svého nejvyššího stupně empatie, proto hodně lidí miluje mu naslouchat a také se s ním rádi kontaktují a mluví s ním. Jako vedoucí projektu pro Trénink spirituálních koučů jsem obdržel nekonečné množství zpětných vazeb od stovek Kiranových žáků na jeho učení, které je hodně inspirovalo. Cítím se hrdý, že mohu říct, že je jeden z nejlepších trenérů spirituálních koučů v našem týmu Quantum Life University. Jeho laskavá přítomnost přináší světlo do mnohých lidských srdcí. Kiran je vyrovnaná osoba, která inspiruje všechny v našem týmu, aby žili harmonický život. Profesí je senior softwarový inženýr, ale aby inspiroval lidi ke spiritualitě, učí také v Tréninku pro zlepšení života a je terapeutem regresí do minulých životů na Life Research Academy. Jeho klienti po regresích procházejí posunem a velkou změnou v životě. Podle mě má v sobě Kiran ztělesnění Kristova soucitu. Mám štěstí, že ho potkávám v tomto životě a cítím se šťastný, že s ním pracuji. Děkuji.
Namaste,“ 
Lokanath Reddy,

Pokud máte zájem účastnit se semináře nebo semináře i workshopů, prosím,  kontaktujte mne.