TERAPIE A COACHING

Mohu Vám nabídnout individuální sezení a coaching na osobní, pracovní nebo vztahové téma nebo problém.

Obvykle to jsou 2 hodinová sezení.

Při práci používám intuitivně několik metod a přístupů, ty nejčastěji používané Vám teď přiblížím:

Neuro-linguistické programování (NLP) je psychoterapeutická metoda, která pracuje s vnitřními vzorci, podle kterých vnímáme sebe i svět kolem, ale kvůli kterým nevnímáme celou „realitu“. Vnitřní vzorce vnímání způsobují, že máme nepřiměřené reakce na některé podněty.

Použitím této metody Vám mohu pomoci

uvědomit si, jaké máte na nevědomé úrovni priority a přesvědčení, podle kterých se každodenně rozhodujete, komunikujete, vztahujete a jednáte (toto sezení je dobré absolvovat jako první)

najít v sobě schopnosti a řešení, které Vám pomohou při zvládání různých situací

změnit vnitřní negativní přesvědčení o sobě

objevit v sobě strategie tvořivosti pro nové plány

rozvázat závislost na někom nebo něčem

integrovat v sobě protikladná vnitřní přesvědčení

odhalit příčiny i řešení opakujících se nezdarů

ujasnit si souvislosti před závažným rozhodnutím

vytvářet si magnetickou budoucnost

Voice Dialog je hluboká psychoterapeutická metoda a cesta k Sobě. Je založena na fenoménu, že lidská psyché je rozdělená na několik vnitřních „subpersonalit“, vnitřních osob, které mají své vlastní zájmy nezávislé na jiných. Jejich chování je i silně otisknuto v mozku používáním stejných neuronových drah, takže se chovají podle určitých vzorců.

Znáte situace, když se nemůžete rozhodnout, protože něco ve Vás by chtělo to a něco zas ono? Nebo se jednou chováte tak, jindy zase úplně jinak?. Mohou to být rozdílné zájmy vnitřních osob.

Je přirozeností lidské fyziologie a psychiky, že nás před bolestí z nenaplněné základní potřeby chrání. A to buď tím, že o naplnění bojujeme, nebo potřebu potlačíme a rezignujeme.

A právě za účelem „zajištění“, aby nedocházelo k bolesti, se vyvinuly (odštěpily od naší esence) vnitřní osoby, které v okamžiku, kdy se jedná o danou nenaplněnou potřebu, jednají velice rychle, nevědomě, ale bohužel pořád stejně, jak se to naučily v dětství.

Vnitřní osoby na tzv. komplexové“ rovině se vyvíjí již od prenatálu, porodu či dětství, když rodiče a prostředí nenaplňují nebo naplňují jen částečně esenciální potřeby dítěte, jako je například bezpečí, výživa, láska, doteky, kontakt, přijetí, ocenění, touha po poznání, kreativita, pohyb apod.

Máme ještě jiné typy subpersonalit, které nás ovlivňují z hlubších rovin vlastního či kolektivního nevědomí.

Psychoterapií Voice dialogu komunikujeme přímo s těmi vnitřními osobami  a, zvědomujeme si „jejich realitu“. Když dojde k pochopení a soucitu s touto „rolí“ (která měla v čase vzniku své opodstatnění), může dojít k osvobození se od tohoto nesvobodného chování a ke kontaktu s původními esenciálními kvalitami.

Metodu přímé komunikace s vnitřními osobami, používám velmi často i v kombinaci s jinými metodami. Upřesňuje, prohlubuje a zintenzivňuje terapii.

Quantum entrainment® – kvantové unášení je metoda psychické i fyzické terapie – léčení, kterou vyvinul a učí Dr. Frank Kinslow. Je to stav bytí, kdy jsme napojenií na „Čisté uvědomění“ a zažíváme esenciální pocity. Dr. Kinslow tyto pocity pojmenoval Eufeelingem. Pokud jsme ve stavu kvantového unášení, je to léčivé jak pro nás, tak pro osoby a život kolem nás.

Během mé terapie u klientů velmi často dochází k prožitkům esenciálních pocitů i za použití jiných metod. Jsou to stavy klidu, harmonie, blaženosti, lásky spojení se se Sebou. Esence je léčivá na všech úrovních bytí.

Při vážných psychických poruchách sezení nejsou náhradou za léčbu u psychologa nebo psychiatra.

Cena za individuální sezení je 600 Kč/hod.