úvod

Když jsme v kontaktu se svou zdravou přirozeností, žijeme v přítomnosti, reagujeme na události, které se dějí teď, a nejsme zatíženi vzorci chování z minulosti. Náš život je smysluplný a bohatý.

Prohlubování spojení s esenciální podstatou našeho bytí je smyslem mé práce s klienty.

……

Klid, zvídavost, sebedůvěra, empatie, nevinnost, jasnost, kontaktnost, bezpodmínečná láska, vnímavost, kreativita, spiritualita. To jsou kvality naší přirozenosti, našeho esenciálního Já.

V životě se nám však často nedaří být s těmito vlastními kvalitami v kontaktu. Máme k tomu své důvody.

Obvyklou příčinou oddělenosti od naší přirozené podstaty, a tím i příčinou našich problémů a nespokojenosti, je prožití traumatizujících situací v minulosti. Byly pro nás natolik bolestivé, že jsme je vytěsnili, a tak si na ně nepamatujeme. Jsou však stále přítomné v našem nevědomí jako naše vnitřní osoby a ovlivňují naše chování, vnímání, mozek, nervový systém i tělo. Naše vnitřní osoby nás také omezují v transpersonálním rozvoji.

K traumatizaci dochází, když jsme ve fyzickém nebo psychickém ohrožení a tuto situaci nemůžeme změnit, ale také když nemáme naplněnou nějakou základní přirozenou potřebu. Nejvíce jsme traumatizováni během prenatálního období, porodu a v dětství. Přebíráme také traumata z rodové linie předků a náš současný život ovlivňují i nevyléčená traumata naší duše z minulých životů.

Vědomou či nevědomou hlubokou touhou každého z nás je žít v kontaktu se svou podstatou, se svou duší a skrze ně s Jednotou.

…..

S klienty pracuji na obnově spojení s kvalitami jejich esenciální přirozenosti v individuálních terapeutických sezeních, při práci se sny, v konstelacích i workshopech. Více o tomto tématu se dovíte v sekcích individuální sezení, porodní otisky, vztah k jídlu, práce se sny, konstelace, workshopy.