úvod

Když jsme v kontaktu se svou zdravou přirozeností, žijeme v přítomnosti, bez předsudků reagujeme na události, které zažíváme teď, a nejsme zatíženi vzorci chování z minulosti. Náš život je smysluplný a bohatý.

Prohlubování spojení s esenciální podstatou našeho bytí, a tím i zvyšování úrovně vědomí, je smyslem mé práce s klienty.

……

Klid, zvídavost, sebedůvěra, soucitnost, nevinnost, jasná mysl, přirozená síla, pravdivost, respekt k sobě i jiným, zodpovědnost za sebe, svoboda, bezpodmínečná láska, vděčnost, vnímavost, kreativita, spiritualita, kontakt s vědomím, vlastními pocity, bytím, jednotou. To jsou obvyklé kvality naší přirozenosti, našeho esenciálního Já.

V životě se nám však často nedaří být s těmito vlastními kvalitami v kontaktu. Máme k tomu své důvody.

Obvyklou příčinou oddělenosti od naší přirozené podstaty, a tím i příčinou našich problémů a nespokojenosti, je prožití traumatizujících situací v minulosti. Byly pro nás natolik bolestivé, že jsme je vytěsnili, a tak si na ně nepamatujeme. S nimi jsme vytěsnili i kus své přirozenosti a místo toho jsme se naučili nějakou přežívající strategii, abychom se již dál s touto bolesti nesetkávali. Vytěsněné prožitky i od esence odštěpené přežívající strategie jsou stále přítomné v našem nevědomí jako naše „vnitřní osoby“ (ego-stavy) a ovlivňují naše chování, vnímání, mozek, nervový systém i tělo. V minulosti nám vnitřní osoby pomohly přežit, ale teď nás hodně omezují v kontaktu se Sebou. Naše ego-stavy nás také omezují v transpersonálním rozvoji.

K traumatizaci dochází, když jsme ve fyzickém nebo psychickém ohrožení a tuto situaci nemůžeme změnit, ale také když dlouhodobě nemáme naplněnou nějakou základní přirozenou potřebu (bezpečí, výživu, doteky a bezpodmínečnou lásku rodičů, podporu, rozvoj, samostatnost, svobodu,..). Nejvíce jsme traumatizováni během prenatálního období, porodu a v dětství. Přebíráme také traumata z rodové linie předků a náš současný život ovlivňují i nevyléčená traumata naší duše z minulých životů. Někdy se stane, že náš život ovládají i přivtělené duše, entity, či energie, o kterých vůbec nevíme. 

Vědomou či nevědomou hlubokou touhou každého z nás je žít v kontaktu se svou podstatou a skrze ni s Jednotou (Stvořitelem všeho co jest, Bohem, Zdrojem, Nejvyšším vědomím, Subatomárním polem), vnitřním klidem a bezpodmínečnou láskou.

…..

S klienty pracuji na jejich sebepoznání, seberozvoji a obnově spojení s kvalitami jejich esenciální přirozenosti v individuálních terapeutických sezeních, při práci se sny, v konstelacích i workshopech. Moje práce nenahrazuje péči u psychiatra,  u klientů s psychickými poruchami.

O metodách mé práce se dovíte v sekcích individuální sezení, porodní otisky, Theta Healing ®, práce se sny, regrese, konstelace, workshopy