PRÁCE VE SKUPINĚ

Zpět k Sobě – Víkendy sebepoznání a přijetí

Jednoroční sebezkušenostní práce v malé skupině, jeden víkend v měsíci

Žít radostný a naplňující život a být v kontaktu se svou pravou přirozeností může být novou realitou pro každého, kdo jde vědomě cestou hlubokého sebepoznání a spěje k Sobě.

Možná vás napadne otázka, jak je možné, že takový život není naší realitou pořád?

Jak je možné, že i když se máme „dobře“, cítíme se často nenaplnění a nespokojení?

Proč se nám opakují stejné konfliktní situace?

Proč jsou pro nás zdánlivé drobnosti tak bolestivé?

Proč…?

Zjednodušeně by se dalo říct, že je to proto, že nežijeme v kontaktu se svou pravou podstatou, naší esencí, láskou, sílou, klidem a nereagujeme na situaci tady a teď.

Cíl:

Cílem této sebezkušenostní skupinové práce je poznání, kdo jsme a jak si vytváříme realitu, identifikování vlivů z naší minulosti, postupné osvobození se od limitujících vzorců chování, spojení se se svými zdroji a pravou přirozeností v hloubce svého bytí, abychom si vytvořili novou realitu, mohli prožívat radost, lásku, klid, jednotu, posvátno.

Abychom se stali milenci života a žili v souladu se svým životním záměrem.

Konkrétnější zaměření práce skupiny:

 • Zvědomnění si stupnice našich hodnot na vědomé i nevědomé úrovni, podle kterých se převážně nevědomě rozhodujeme a žijeme
 • Odhalení zranění z minulosti, která vedla k vytvoření limitujících vzorců našeho chování, našich negativních přesvědčení, strachů, úzkostí, fobií, pocitů nepřijetí, osamocení, selhání, nejistoty… Prozkoumání zejména zranění z nenaplněných přirozených potřeb a strategií, které jsme vyvinuli k jejich naplnění
 • Prozkoumání svých prenatálních a porodních prožitků (otisků), které hlubokým a zásadním způsobem ovlivnili naše postoje k Sobě i ke světu
 • Práce se sny, jako nejbližšími (nejaktuálnějšími) posly našeho nevědomí
 • Prozkoumání vlivů linie našich předků na náš život
 • Prozkoumání současných nefunkčních vztahů (současná rodina, práce, jiné)
 • Prozkoumání své vnitřní „rodiny“, svých vnitřních částí, které obvykle mají rozdílné zájmy a hodnoty a způsobují naši „rozpolcenost“
 • Rozeznávání vlastní projekce v konfliktních situacích
 • Léčeni zranění a nefunkčních vzorců chování
 • Spojování se svými zdroji, se svou podstatou, esencí, duší, duchem, existencí, abychom mohli žít šťastný a zdravý život a mohli nechat minulost odejít. Posilování tohoto spojení
 • Posilování aktivit v souladu se životním záměrem

Techniky, kterými budeme pracovat:

Systemické konstelace (viz níže v textu)

Práce s porodními a prenatálními traumaty – Transitions (viz níže v textu)

Voice dialog – komunikace s vnitřními částmi (aspekty) naší osobnosti

Techniky neurolinguistického programování (NLP)

Qvantum entrainment

Meditace

Bezpečný prostor

Vytvoření soucitného a bezpečného prostoru, kde se každý cítí vítaný a přijímaný, pro všechny členy skupiny je důležitou prioritou při práci skupiny.

Pro koho je tato skupinová práce vhodná?

Pro každého, kdo dočetl až sem a pociťuje vnitřní zájem.

Také pro toho, kdo má zájem, ale i nějaké vnitřní obavy či nedůvěru, ale dovolí si přijít na první setkání a rozhodne se po této osobní zkušenosti.

Tato skupinová sebezkušenostní práce není náhradou za léčbu u psychiatra a také není vhodná pro pacienty s vážnými psychickými poruchami.

Cena za jeden víkend 2.250 Kč

Začínáme v sobotu i v neděli v 10.00, končíme v sobotu kolem 19.00, v neděli v 18.00

První víkend na téma: Mé hodnoty (priority) na nevědomé úrovni, jak se rozhoduji, jak reaguji na okolí (jak žiji) Termín: 25.-26.2.2017 (4.-5.3.2017)

Druhý víkend na téma: Moje původní rodina (matka, otec, babičky…), co nás ovlivňuje Termín: 1.-2.4. 2017 (8.-9.4.2017)

Třetí víkend na téma: Moje současná rodina (mé současné vztahy) Termín: 13.-14.5. 2017 (20.-21.5.2017)

Čtvrtý víkend na téma: Moje prenatální období a porod Termín: 10.-11.6.2017 (24.-25.6.2017)

Další termíny si domluvíme společně. Budeme dál pracovat na prenatálních a porodních traumatech, vnitřní „rodině“ , snech a posilovat kontakt se svými zdroji a esencí.

Pokud máte zájem účastnit se skupinové práce Zpět k Sobě, prosím,  kontaktujte mne.

Konstelace

Konstelace jsou fenoménem, skrze který máme možnost si uvědomit, co se v našem nevědomí děje, co nás odtamtud ovlivňuje, a zároveň nám poskytují možnosti změny na nevědomé i vědomé úrovni.  

Výstižný popis rodinných i jiných konstelací najdete ve Wikipediích: Rodinné konstelace

Konstelacemi můžeme zvědomovat a „léčit“ vlivy z původní rodiny, současné rodiny, jakákoliv témata pracovní, duševní, zdravotní, vztahová, závislostní apod. Konstelační práci dělám se skupinou zájemců o vytvoření vlastní konstelace a účastníků.

Pokud máte zájem o vlastní konstelační práci nebo o pouhou spoluúčast, prosím, kontaktujte mne.

Porodní otisky, „TRANSITIONS“

Transitions (přechody) je terapeutická metoda, která zvědomuje „zkušenosti“, které jsme zažívali v období prenatálu a porodu. Mým učitelem metody Transitions je Jullian Gustavson.

Důležitost zpracování porodního traumatu výstižně popsal Jullianův učitel William Emerson PhD., Jullian ho cituje v rozhovoru pro časopis Maitrea takto:

„Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život. Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma. Práce s porodem nabízí spirituální transformaci…..“

„Transitions“ je podobná práce, jakou představují konstelace, jen vlastní „roli“ si každý zažívá sám.

Pokud máte zájem účastnit se skupinové práce TRANSITIONS, prosím, kontaktujte mne.